Genova White

£30.00

Style: Round ,Retro , Vintage Eyewear Glasses WOMEN 

White and details frame Gold metal arms
size 53*16 142